დ. აღმაშენებელის 142
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ.: +995 99 266 827
            +995 77 799 599
            +995 32 514 700
მთავარი              ჩვენს შესახებ              სიახლეები              რუქები              გალერეა              კონტაქტი
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
 
 
 
 
       
ძებნა
12.05.2021
სტუმართათვის

მოგზაურობა საქართველოშიტურები >> ????????-????


?????-??????? ?????? ??????? ??????

????????:  ?????? ????? ?? ???? ??????? ???????? ????????????. ???????

                                  ?????????? ???????????? ????????  1,40-2 ?????                            

                                          ??????? ???? ??????? 7 ??. (3-4 ?????)                                       

                                             13:30-14:00  ??-?? ??????? ??????.                                          

 XIII ?-??. ???????????? ??????????? ????????????, ???????? ?? ????-??????? ?? ?????? ?????? ?? ?????? ???  ????. ??????-?? ????????? ???? ?? ??????????????? ?????? ?????? ????? ?????.?????? ??????? ??????, ??? ????? ??????? ??????????, ??? ???????? ?????? ??????? ???? ???????. ??????????, ?? ????? ???? ??????????? ????? ????????  ?? ????? ????? ???????? ????????? ????  ?????????? ????????????-?????? ???????. ??????? ???? ???? ??????????? ??? ???????????????, ?????? ???????

                                                         ??????? 16:00 ??-??                                                     

???????????? ??? ?????? ??????? ????...
 ??????, ????????? ??? ??????? ?????? ???????, ????????? ????????????, ????? ????? ????? ???????, ?????? ?? ??????? ??????????????, ????????? ???????. ?? ????????? ???????? ?????? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ????? ???????, ????? ?????????: ??? ???, ???? ????? ??????? ?? ??????? ???????? ?? ?????????? ?????? ???????, ??????????????? ??????? ?? ??????? ??????? ??????.

 

 

 

??????? ??????? ??????????? ???? ?????? ?????. ????? ?????? ???? ???????? ?? ??????? ?????? ????, ???? ?????? ???????? ????????, ?? ????? ??????? ????? ?? ?????? ??????? ????????? ??????.

??????? ????? ??????, ?????? ???? ?????;
??????, ????? ???????: ?? ????? ???? ??????,
????????? ??????????, ???????????? ??????.
???????, ?????? ???????, ??????? ??????????.

                                              ??????? ????????????  18:00 ??????                                   

                                                 ?????????? ?????? 8:00  ??                                             

                                        ???????? ????????? 20:00 ????????                                         

  

Created By VERTEX   
კორპორატიული
მომლოცველობითი
კულტურული