დ. აღმაშენებელის 142
თბილისი, 0105, საქართველო
ტელ.: +995 99 266 827
            +995 77 799 599
            +995 32 514 700
მთავარი              ჩვენს შესახებ              სიახლეები              რუქები              გალერეა              კონტაქტი
მოგზაურობა საზღვარგარეთ
 
 
 
 
       
ძებნა
12.05.2021
სტუმართათვის

მოგზაურობა საქართველოშიტურები >> ??????

??????-?????? (2 ??????)

????????:
1 ???:
??????, ????????, ?????. ????????? ???????? ????????

                                   ????????? ????????? 3,5-4  ??.                                                   

?????? ??????? ?????????? ????????, XII-XIII ??. ??????? ????????? ???????? ?????. ?????????? ???????? ?????????, ???????? ??????? (30 ??) ??. ???????  ???????? ???????.     

       ?????? ???????? 12:30 ??-??    

??????? ????????? ?????????? ????? ??????? 1300 ? ?????????. ????????? ???????????? ????????? 100 ? ?????????. ????????? ????????? 3-??? 13-????. ????? 600-?? ???? ????????. ?? ???? ?????????????, ????????, ???????????, ???????? ??????????, 25 ?????? 185 ???????.

                                                               15:00 ??-?? ??????? ????????                                                                             

                                                      16:00 ??-?? ????????? ????????.          

                                                  16:20 ??-?? ????????? ?????? ?????        

???????? ????????? ?????? ???????? (XI ?).  ??. ?. IV ???????? 20-??? ??????, ???????????? ????????? ????, ??????????? ???? ????-?????????? ????? ????????? ???????. ???????? ??????? ??????? ??? ?????????

                                                     17:10 ??-?? ?????? ????????????                                                                    

????? - ??. ?. III ????????? ??????? ????? ???????? I-?? ?????? ?????? ??????????. ??????? ??? ????????? ???????

????? ???? ????????.

20:00 ??-?? ????????? ?????????. ????????? ??????? ????????. ?????????? ?? ?? ???? ???????? ????????

 

2 ???: ??????. ??????, ??????, ??????. 

                                            8:00 ??-?? ??????.  8:30 ??-??  ?????? ???????????                                                  

??????? ?????????? ????????? ??????????  ????????, ??????????? ???????-???????????? 7 ?????????? ?????????. ???? ?? ??????? ????????, ???????, ???-???? ?????????? ???, ??????  ?????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ?????. ??? ????? ??????????? ??. ????? ??????. ??? ????? ??? ???? ???????? ???? ?? ?????? ???????, ????????, ???????????? ???????, ???????, ???????, ???????? ?? ?????????? ???????????? ????????.

                                                12:00 ??-?? ???????? ????????. ????????? 1 ??.                                                      

?????? ???????? ????? ????????? ???????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ?????????. ?? ?????? ??????? ?? ?????????????? ??? ?????????, ???????? ?????? ???????? ?????????. ???? ???????? ?? ?????????? ?????? ????? ?????????? ???????:  ?? ??????, ???????? ??????? ???????????... ???????... ??????... ???????? ?? ?????????...., ?????????? ??? ???? ?????? ??? ???????????, ?????? ????????? ?? ?????? ????????? ????????? ???????? ???????, ??? ????????? ?????????? ??????? 850 ?????????, ?????? ????????? 861 - 868 ??????, ???? ??????????? ?? ????????? 900 ?????. 

                      15:00 ??-?? ??????? ??????????                            

                      16:00 ??-?? ???????? ???????                                                                                                                                        

16:30 ??-??  ??????? ????- ????????? ??????????? ??????? ???????? ???????, ????? ???????, ??????????  30 ??. ????????? ???????? ????????? XI ???????? ??? ??????. ??????? ???? ??????????? ??????

???????? ??????. XVI ???????? II ????????? ???? ????????? ????????. 1170 ???? ??????? ????? ???-????????? ????????????? ??????? ????????, ?????? ???? ????? ??? ????????. 1829 ???? ???????????? ?????? ?????????????  ???????? ??????????????? ???? ??????? ?????????????.

                     17:30 ??-?? ?????????????  ????????????                                     

                                                                             

                                                                            ?????????? ?????? 8:30  ??

                                                                 ???????? ????????? 20 :00 ????????

 

Created By VERTEX   
კორპორატიული
მომლოცველობითი
კულტურული